Politica de Confidențialitate a Datelor

Va multumim pentru accesarea platformei online apartinând KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL reprezentată de siteul web www.vanityfashion.ro

Suntem foarte încântați de interesul acordat pentru serviciile și produsle oferite de compania noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru gestionarea soluțiilor VANITY FASHION. Utilizarea paginilor de internet ale siteurilor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă un subiect de date dorește să utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legala pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimtământul persoanei vizate.

Introducere

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect de date, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice fiecărei țări reglementările aplicabile soluțiilor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor pe care le au.

In calitate de operator, KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe baza de Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încat protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoana vizată este libera să transfere date personale catre noi prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

Definiții

Declarația privind protecția datelor a soluțiilor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declaratia noastră privind protectia datelor trebuie să fie lizibila și ușor de înteles pentru publicul larg, precum și pentru clientii și partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, între altele, următorii termeni:

 • Date personale – Datele personale înseamna orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai multi factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
 • Persoană vizată – Persoană vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.
 • Prelucrarea – Procesare este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • Restricționarea prelucrării – Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.
 • Profilarea – Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.
 • Pseudonimizarea – Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 • Controlor sau controlor responsabil de prelucrare – Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.
 • Procesor – Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 • Beneficiarul – Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.
 • Terț – Terță parte este o persoana fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.
 • Consimțământ – Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .

Protejarea datelor

Apreciem interesul față de compania noastră. Protecția datelor personale pe care ni le încredințați este o prioritate pentru noi și dorim să vă simțiți în siguranță și siguri când vizitați site-ul nostru sau folosiți ofertele noastre online.

Este important pentru noi să fiți pe deplin informați cu privire la datele personale pe care le colectăm atunci când utilizati ofertele și serviciile noastre online și sunteți familiarizați cu modul în care le folosim.

Principiile și drepturile persoanelor vizate

Documentul pe care tocmai îl parcurgeți în acest moment este, de fapt, unul dintre modurile în care noi dorim să vă arătăm că încrederea pe care ne-o acordati nu este unilaterala, și că și noi, la rândul nostru, luăm toate măsurile necesare pentru ca vizita dumneavoastră în siteul nostru să fie cât mai plăcută și fără consecințe pe care nu le anticipați

Pentru orice întrebare sau nedumerire în privința termenilor utilizati mai jos sau asupra oricăror alte probleme legate de modul în care noi înțelegem să păstrăm confidențialitatea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la contact@vanityfashion.ro.

Misiunea noastra este să oferim fiecărei persoane și fiecărei organizații din lume posibilitatea de a realiza mai multe. În toate acțiunile noastre vom menține valoarea atemporală a confidențialității și vă vom oferi în continuare posibilitatea de a vă controla datele.

Aceasta începe asigurându-vă că aveți opțiuni relevante pentru modul și motivul pentru care datele sunt colectate și utilizate și că aveți informațiile necesare pentru a face alegerea potrivită pentru dumneavoastră dintre produsele și serviciile noastre.

Lucrăm în fiecare zi pentru a vă câstiga încrederea, concentrându-ne asupra a șase principii cheie privind confidențialitatea

 • Control: Aveți controlul confidențialității dumneavoastră, cu instrumente ușor de utilizat și opțiuni clare.
 • Transparență: Suntem transparenți cu privire la colectarea și utilizarea datelor, astfel încât să puteți lua decizii în cunoștință de cauză.
 • Securitate: Protejăm datele pe care ni le oferiți prin intermediul unor caracteristici puternice de securitate și criptare.
 • Protecție juridică puternică: Respectăm legile locale privind confidențialitatea și luptăm pentru protecția juridică a confidențialității dumneavoastră ca drept uman fundamental.
 • Fără direcționare bazată pe conținut: Nu utilizăm e-mailul, chatul, fișierele sau alt conținut personal pentru a vă livra reclame.
 • Beneficii pentru dumneavoastra: Atunci când colectăm date, le utilizăm pentru a vă ajuta și a vă oferi experiențe mai bune.

Aceste principii stau la temelia abordării confidențialității la KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL  și vor continua să ghideze modul în care dezvoltăm produsele și serviciile noastre.

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română în vigoare, KNOW HOW GIuMA CORPORATE SRL își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Dreptul de confirmare

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator o confirmare a faptului daca datele cu caracter personal care o privesc sau nu sunt prelucrate. Daca un subiect de date doreste sa se foloseasca de acest drept de confirmare, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

Dreptul de acces

La cerere, aveti dreptul de a obtine informatii de la noi despre datele personale referitoare la dumneavoastra si prelucrate de noi, in masura in care sunt definite in art. 15 GDPR. Puteti trimite solicitarea dumneavoastra prin e-mail la adresa: contact@vanityfashion.ro.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator informatii gratuite cu privire la datele sale personale stocate in orice moment si o copie a acestor informatii. In plus, directivele si regulamentele europene acorda accesul persoanelor vizate la urmatoarele informatii:

 • scopul prelucrarii;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau vor fi dezvaluite datele cu caracter personal, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
 • daca este posibil, perioada prevazuta pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • existenta dreptului de a solicita rectificarii sau stergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau de a se opune unei asemenea prelucrari;
 • existenta dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;
 • in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, mentionata la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR si, cel putin in acele cazuri, informatii semnificative cu privire la logica implicata, precum si semnificatia si consecintele avute in vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizata.

In plus, persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala. In acest caz, persoana vizata are dreptul de a fi informata cu privire la garantiile corespunzatoare privind transferul.

Daca un subiect de date doreste sa se prevaleze de acest drept de acces, in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul sa ne solicitati sa remediem fara intarziere orice date personale inexacte cu privire la dumneavoastra (articolul 16 GDPR). In acest scop, va rugam sa contactati la adresa de e-mail contact@vanityfashion.ro .

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Tinand cont de scopurile prelucrarii, persoana vizata are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Daca un subiect de date doreste sa exercite acest drept la rectificare, poate in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

Dreptul la sterge

In cazul in care motivele juridice definite la art. 17 se aplica GDPR, aveti dreptul la stergerea imediata (“dreptul de a fi uitat”) de date cu caracter personal care va privesc. Aceste motive juridice includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate sau va retrageti consimtamantul si nu exista alte motive legale de procesare; persoana vizata obiecteaza prelucrarii (si nu exista motive intemeiate pentru prelucrare – nu se aplica obiectiilor la adresa publicitatii directe). Pentru a va afirma dreptul de mai sus, va rugam sa contactati adresa de contact data mai sus.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a stergerii datelor cu caracter personal care il privesc fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge fara intarziere date cu caracter personal in cazul in care unul dintre urmatoarele motive se aplica, atata timp cat prelucrarea nu este necesara:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod.
 • Persoana vizata retrage consimtamantul la care se bazeaza prelucrarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR si in cazul in care nu exista alt motiv juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizata obiecteaza prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR si nu exista motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele personale au fost procesate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru respectarea unei obligatii legale in legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Daca unul dintre motivele mentionate mai sus se aplica si un subiect de date doreste sa solicite stergerea datelor cu caracter personal stocate de solutiile KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL, poate oricand sa contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL se asigura imediat ca cererea de stergere este solutionata imediat.

In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in conformitate cu articolul 17 alineatul (1), sa stearga datele cu caracter personal, operatorul, luand in considerare tehnologia disponibila si costurile de implementare, masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, controlorii care proceseaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti controlori a oricaror legaturi, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, in masura in care prelucrarea nu este necesara. Un angajat al KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL va organiza masurile necesare in cazuri individuale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

In cazul in care criteriile definite la art. 18 GDPR sunt indeplinite, aveti dreptul la restrictionarea procesarii asa cum este stabilit in articolul de mai sus al GDPR. In conformitate cu acest articol, se poate solicita restrictionarea prelucrarii, in special daca prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictia utilizarii acestora sau daca persoana vizata a optat pentru prelucrare in conformitate cu art. 21 (1) GDPR atata timp cat nu este clar daca interesul nostru legitim este superior interesului persoanei vizate. Pentru a va afirma dreptul de mai sus, va rugam sa contactati adresa de contact precizata mai sus.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a restrictionarii prelucrarii in cazul in care se aplica una dintre urmatoarele:

 • Acuratetea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pentru o perioada care permite controlorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb limitarea utilizarii acestora.
 • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
 • Persoana vizata a formulat obiectii privind prelucrarea, in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, in asteptarea verificarii daca motivele legitime ale operatorului sunt in contradictie cu cele ale persoanei vizate.

Daca una dintre conditiile mentionate mai sus este indeplinita si un subiect de date doreste sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal stocate de solutiile KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL, poate contacta in orice moment orice angajat al operatorului, astfel angajatul KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL va aranja restrictionarea prelucrarii.

Dreptul la transferabilitatea datelor (portabilitate)

Aveti dreptul la portabilitatea datelor asa cum este definita in art. 20 GDPR. Aceasta inseamna ca aveti dreptul sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra, pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de masina si sa aveti dreptul sa transmiteti aceste date unui alt operator, cum ar fi un alt serviciu furnizor. Conditia preliminara este ca prelucrarea datelor sa se bazeze pe consimtamant sau pe un contract si se realizeaza prin mijloace automate.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si lizibil in masina. Acesta are dreptul sa transmita aceste date altui controlor fara a se impiedica de catre operatorul caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atat timp cat prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul prevazut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atata timp cat prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite in interes public sau in exercitarea autoritatii publice conferite operatorului.

In plus, in exercitarea dreptului sau la transferabilitatea datelor in conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizata are dreptul sa transmita date cu caracter personal direct de la un operator la altul, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si atunci cand nu face acest lucru afecteaza negativ drepturile si libertatile celorlalti.

Dreptul de a obiecta

Aveti dreptul sa va opuneti in orice moment conform art. 21 GDPR la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, care se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara. Vom renunta la prelucrarea datelor dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime temeinice de procesare care va depasesc interesele, drepturile si libertatile sau daca prelucrarea nu se refera la stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de legiuitorul european, in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazeaza pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplica, de asemenea, profilarii bazate pe aceste dispozitii.

Solutiile VanityFashion nu mai prelucreaza datele cu caracter personal in caz de obiectie, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime convingatoare pentru prelucrarea care are prioritate fata de interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale .

In cazul in care solutiile KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul sa se opuna in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplica profilarii in masura in care este legata de un astfel de marketing direct. In cazul in care persoana vizata obiecteaza solutiile KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL la procesarea in scopuri de marketing direct, KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL nu vor mai prelucra date personale in aceste scopuri.

In plus, persoana vizata are dreptul, din motive legate de situatia sa particulara, de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc prin intermediul solutiilor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL in scopuri stiintifice sau istorice de cercetare sau in scopuri statistice in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite din motive de interes public.

Pentru a-si exercita dreptul de a prezenta obiectii, persoana vizata poate contacta orice angajat al KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL. In plus, persoana vizata este libera in contextul utilizarii serviciilor societatii informationale si, fara a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, sa utilizeze dreptul sau de a se opune prin mijloace automate prin utilizarea specificatiilor tehnice.

Luarea deviziei individuale automatizate, inclusiv profilarea

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care ii privesc sau o afecteaza in mod semnificativ in mod semnificativ, atat timp cat decizia (1) nu este necesar pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul si care prevede, de asemenea, adoptarea de masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanei vizate si interesele legitime sau (3) nu se bazeaza pe consimtamantul explicit al subiectului vizat.

Daca decizia (1) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau (2) se bazeaza pe acordul explicit al subiectului datelor, solutiile KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL pun in aplicare masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile si interesele legitime ale subiectului vizat, cel putin dreptul de a obtine o interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Daca persoana vizata doreste sa-si exercite drepturile privind luarea automata a deciziilor individuale, el sau ea poate oricand sa contacteze orice angajat al solutiilor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL.

Dreptul la a depune o plangere la o autoritate de supraveghere

Daca credeti ca prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra si efectuate de noi este ilegala sau inadmisibila, aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere responsabila pentru noi. Puteti contacta aceasta autoritate la ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Declaratia de confidentialitate

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana in vigoare, KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formlarelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.

KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL, a adoptat, implementat si dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate pe acest site, dar nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.

Pentru protejarea informatiilor si datelor cu caracter personal, KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL,  utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legislatiei in vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a va opune procesarii datelor, dreptul de retragere a consimtamantul sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Va notificam cu privire la faptul ca orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Din 25 Mai 2018, aplicarea GDPR va consolideaza drepturile, respectiv dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul de a fi uitat (art.17), dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul la opozitie (art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art.22), dreptul la despagubiri (art.82), dreptul de a depune o plangere (art.77) in caz de incalcare a drepturilor persoanei vizate garantate de GDPR – Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu pot fi transferate in strainatate decat in masura in care tertii implicate nu sunt din Romania si acest lucru este necesar in indeplinirea scopului.

Pentru exercitarea acestor drepturi,  va puteti adresa cu o cerere scrisa catre KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL la adresa de e-mail contact@vanityfashion.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil pentru a remedia situatia, trimitand un email la adresa sa de email contact@vanityfashion.ro.

Toate datele procesate in cadrul acestor activitati vor fi tratate cu intreaga responsabilitate privitoare la pastrarea normelor de confidentialitate si siguranta a datelor personale.

Oricand veti avea acces la aceste date si veti putea solicita stergerea inregistrarilor dumneavoastra din toate evidentele studiului.

Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau numar de telefon. Periodic, este posibil sa va solicitam prin site-ul nostru informatii personale pentru a va putea trimite materialele solicitate, a va raspunde la intrebari sau pentru a va putea oferi un produs/serviciu/etc.

Utilizarea intentionata a procesarii datelor

Obiectivele noastre sunt fiabilitatea, siguranta, securitatea si calitatea, protectia mediului si profitabilitatea. Ori de cate ori  KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL  proceseaza date cu caracter personal, o astfel de prelucrare se efectueaza in scopurile definite in aceasta declaratie de confidentialitate privind datele.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin accesarea www.vanityfashion.ro inregistram si salvam adresa IP pentru a afisarea continutul site-ului web pe echipamentul dumneavoastra (de ex. texte, imagini, videoclipuri si fisiere pentru descarcare etc.), procesam aceste date pentru a identifica si a urmari orice utilizare abuziva in baza temeiului juridic Art. 6 (1) lit. f GDPR. In acest context, interesul nostru legitim in prelucrarea datelor este de a asigura buna functionare a site-ului nostru web si a afacerii tranzactionate prin intermediul site-ului Web.

In masura in care va procesam datele asa cum este descris mai sus in scopul furnizarii functiilor site-ului nostru, sunteti obligat contractual sa ne puneti la dispozitie aceste date.

Intentia noastra primara de a colecta informatii si date cu caracter personale de la dumneavoastra este pentru sa ne desfasurarea activitatii companiei. Putem folosi acest lucru intern pentru a va servi mai bine sau pentru a monitoriza traficul efectuat pe platforma web. In consecinta, nu vedem nici un motiv sa va impartasim informatiile personale altor parti si intereselor externe, cu exceptia cazului in care ne-ati autorizat sa facem acest lucru.

Desigur, exista situatii in care informatiile dumneavoastra sunt stocate impreuna cu furnizorii de servicii terte, cum ar fi furnizorii de servicii de e-mail, deoarece furnizeaza servicii care sunt lider in domeniul calitatii si securitatii si sunt mult mai benefice pentru utilizatorul nostru decat incercarea unor astfel de servicii ” in-house “. Cu toate acestea, nu vi se cere niciodata sa se ocupe direct de o astfel de terta parte, sunt limitati in modul in care utilizeaza informatiile dumneavoastra si nu pot sa le vanda sau sa le transfere altora in nici un fel.

Cu toate acestea, desigur, informatiile dumneavoastra fac parte dintr-un ansamblu general. Acest ansamblu de informatii, dimpotriva, poate fi folosit pentru a intelege baza noastra generala de utilizatori. In plus, putem impartasi aceste informatii despre vizitatorii site-ului nostru in ansamblu, nu individual, cu terte parti in diverse scopuri, la discretia noastra.

In timp ce suntem fermi in privinta confidentialitatii, exista momente in care chiar si noi s-ar putea sa fim fortati sa abandonam aceste idealuri. La fel cum motoarele de cautare majore se confrunta cu constrangere continua pentru a furniza date impotriva vointei lor, tot asa pot sa apara si in cazul site-ului nostru. Activitatea ilegala sau alte acte grave sau acuzatii ar putea crea raspundere legala pentru site-ul nostru. In aceste cazuri, ne rezervam dreptul de a va impartasi informatiile, sau pur si simplu, pur si simplu, daca suntem obligati prin lege sa facem acest lucru.

Pe de alta parte, pot exista momente cand trebuie sa impartasim informatiile dumneavoastra cu caracter personal pentru a ne proteja propriile interese. De exemplu, in cazurile de presupusa sau presupusa incalcare a drepturilor de autor sau a altor incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, este posibil sa fie necesara partajarea informatiilor personale.

Colectarea datelor si informatiilor generale

Site-ul web al KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL colecteaza o serie de date si informatii generale atunci cand un subiect sau un sistem automat solicita site-ul web. Aceste date si informatii generale sunt stocate in fisierele jurnal de pe server sau/si intr-o baza de date utlizata pentru statistici.

Astfel, infromatiile colectate pot fi:

 • tipurile de browser si versiunile utilizate,
 • sistemul de operare utilizat de sistemul de acces,
 • site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (asa-numiti referitori),
 • data si ora accesului la site-ul internet,
 • adresa de protocol Internet (adresa IP),
 • furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces si
 • orice alte date similare si informatii care pot fi folosite in cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informatiei.

Atunci cand utilizati aceste date si informatii generale, KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL nu trage concluzii cu privire la persoana vizata, foloseste aceste informatii necesare pentru a:

 • afisa corect continutul site-ului nostru pe echipamentul dumneavoastra;
 • optimiza continutul site-ului nostru, precum si publicitatea care ruleaza in acesta;
 • asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre tehnologice a informatiei;
 • furnizeza autoritatilor de aplicare a legii informatiile necesare pentru urmarirea penala in cazul unui atac cibernetic sau a unei tentative de fraude sau distrugere;

Prin urmare, KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL analizeaza statistic anonim date si informatii colectate, cu scopul de a spori securitatea si protectia datelor companiei noastre si de a asigura un nivel optim de protectie a datelor personale pe care le procesam.

Colectarea de date cu caracter personal sensibile

Nu colectam date sensibile despre dumneavoastra Datele sensibile se refera la date care includ detalii despre rasa sau etnia dumneavoastra, convingerile religioase sau filosofice, viata sexuala, orientarea sexuala, opiniile politice, calitatea de membru al sindicatelor, informatii despre sanatatea dumneavoastra si datele genetice si biometrice. Nu colectam nicio informatie despre condamnarile penale si infractiunile.

Confidentialitatea datelor copiilor / minorilor

Protectia vietii private a celor foarte tineri este deosebit de importanta. Din acest motiv, site-ul nostru NU va colecta sau nu va mentine niciodata informatii pe site-ul nostru de la utilizatori/vizitatori/clienti despre care stim au mai putin de 18  ani si nici o parte a site-ului nostru nu este structurata pentru a atrage pe nimeni sub 18 ani.

In conformitate cu Termenii si conditiile noastre si conditiile de utilizare, copiii cu varsta sub 18 ani nu au voie sa utilizeze site-ul nostru si sa acceseze serviciile noastre. Nu intentionam sa oferim produse sau servicii minorilor.

KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL nu vinde produse si/sau servicii care sa fie cumparate de catre minori. KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL poate vinde sau incasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achizitionate de catre un adult.

Daca sunteti minor si accesati www.vanityfashion.ro o puteti face doar daca sunteti sub supravegherea unui parinte sau a tutorului legal. Prin urmare, site-ul www.vanityfashion.ro apartinand KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL, NU COLECTEAZA date personale de la copii cu varsta sub 18 ani.

Interesele legitime pentru prelucrare

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR interesul nostru legitim este sa ne desfasuram afacerea in favoarea bunastarii tuturor angajatilor, actionarilor si clientilor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL.

Scopul colectarii si procesarii datelor personale

In cazul in care suntem obligati sa colectam date cu caracter personal prin lege sau in conditiile contractului si nu ne furnizati aceste date atunci cand vi se solicita, este posibil sa nu putem executa contractul (Ex, pentru a va livra bunuri sau servicii). Daca nu ne furnizati datele solicitate, este posibil sa fie necesar sa anulati o comanda a unui produs sau serviciu, dar daca o facem, va vom anunta in momentul respectiv.

Precizam faptul ca furnizarea de date cu caracter personal este ceruta partial de lege (de ex. reglementari fiscale) sau poate rezulta si din dispozitii contractuale (de exemplu, informatii privind partile contractuale). Uneori poate fi necesar sa se incheie un contract conform caruia persoana vizata ne furnizeaza date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizata este, de exemplu, obligata sa ne furnizeze date cu caracter personal atunci cand compania noastra incheie un contract cu acesta.Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecinta faptul ca nu a putut fi incheiat contractul cu persoana vizata si serviciile sau produsele comandate nu vor putea fi livrate. Inainte de furnizarea datelor cu caracter personal de catre persoana vizata, persoana vizata poate sa contacteze un angajat special desemnat cu aceste atributii pentru a clarifica acesteia daca furnizarea datelor cu caracter personal este ceruta prin lege sau contract sau este necesara pentru incheierea contractului, daca exista o obligatie de a furniza datele cu caracter personal si consecintele neautorizarii datelor personale date.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal de catre KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL  prin intermediul site-ului www.vanity fashion.ro  este cel declarat in sectiunea in care va sunt solicitate datele dumneavoastra si in functie de optiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din urmatoarele situatii, in functie de consimamantul pe care l-ati acordat:

 • pentru imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL astfel incat sa vina in intampinarea nevoilor utilizatorilor si pentru a furniza noutati despre produsele si serviciile oferite;
 • pentru a completa solicitarea utilizatorului pentru procesarea unei comenzi de produse/servicii ce poate implica livrarea, facturarea, emiterea certificatului de garantie, procesarea platii online  prin intermediu procesatorilor de plati online cu cardul;
 • pentru a completa solicitarea utilizatorului pentru procesarea unui retur de produse ce poate implica livrarea, facturarea, transferul contravalorii platii efectuate, intocmirea facturii de stornare, a dispozitie de incasare-plata;
 • pentru transmiterea unui jurnal informativ – newsletter si/sau a eventualeleor oferte ocazionale si/sau invitatii la evenimente organizate sau la care participa compania;
 • pentru deschiderea unui cont de utilizator / membru / client in platorma web;
 • incheierea contractului de cumparare pentru serviciile / produsele pe care le-ati selectat spre cumparare, inclusiv validarea, procesare, expedierea si facturarea comenzilor plasate, rezolvarea anularilor, retururilor, garantiilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda plasata sau un contract;
 • incheierea contractului de fidelizare pentru includerea in programele destinate clientilor: carduri de fidelitate pentru fidelizare, vouchere cadou sau serviciile de comenzi personalizate, etc;
 • informarea si notificarea cu privire la o solictare / comanda plasata, produsele favorite sau incluse in lista de preferinte sau alertare;
 • organizarea de activitati generale de marketing sau publicitate, precum si activitati de fidelizare a utilizatorilor, precum si realizarea de sondaje;
 • efectuarea studiilor de piata prin urmarirea si monitorizarea vanzarilor si a comportamentului consumatorului;
 • preluarea si solutionarea cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;
 • realizarea de rapoarte si analize cu privire la activitatea economica a companiei, cu scopul de a ajuta in managementul operational, precum si cu scopul de analiza gradul de performanta al activitatii economice a companiei;
 • prestarea serviciilor de marketing direct, telemaketing, sms, reclama si publicitate.
 • personalizarea experientei si furnizare tipului de continut dorit din siteul nostru
 • personalizarea si prezentarea ofertele de produse/servicii de care sunteti interesat;
 • imbunatatirea site-ului pentru a creste calitatea informatiei, serviciilor si produselor;
 • relatia cu clientul pentru deservirea in conditii imbunatatite si raspunderea prompta si la obiect pentru  solicitarilor dumneavoastra;
 • administrarea de concursuri, tombole, promotii, sondaje sau a alte caracteristici a site-ului;
 • procesarea rapida a tranzactiilor, comenzilor si solicitarilor plasate;
 • realizarea periodica de evaluari si recenzii pentru serviciile si/sau produsele noastre
 • comunicarea cu dumneavoastra prin sisteme de asistenta online (chat), e-mail, sms,  telefon, platforme sociale, aplicatii mobile;
 • arhivarea documentelor care se realizeaza cu privire la relatia dintre dumneavoastra si companiei;
 • solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor plangeri /petitii la care companiei este parteprecizam ca compania foloseste uneori datele cu caracter personal pentru o serie de scopuri secundare (ex. audit intern, extern, arhivare, etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost initial colectate de catre companiei.

Este posibil sa procesam datele dumneavoastra personale din mai multe motive legale, in functie de scopul specific pentru care folosim datele dumneavoastra Va rugam sa ne trimiteti un email la contact@vanityfashion.ro  daca aveti nevoie de detalii cu privire la temeiul juridic specific pe care se bazeaza pentru a procesa datele dumneavoastra personale in cazul in care mai mult de un scop a fost detaliat in acest document.

In acest caz, pentru a fi mai specifici va exemplificam o parte din tipurile de date colecaate si baza legala respectiva:

 • Pentru a va inregistra ca pe un nou client
  • Tip de date: identitate si contact.
  • Baza legala: indeplinirea unui contract cu dumneavoastra
 • Pentru a procesarea comenzilor, inclusiv
  • Livrarea comenzilor
  • Gestionarea platilor online/offline
  • Sa colecteze si sa recupereze sumele datorate noua.
   • Tip de date: identitate, contact, financiar, tranzactie, marketing si comunicatii.
   • Baza legala: efectuarea unui contract cu dumneavoastra
 • Pentru a gestiona relatia noastra cu dumneavoastra, ce include:
  • Anuntarea despre modificarile aduse termenilor si conditiilor utilizarii siteului, politicii de confidentialitate, politicii de utilizare cookies, etc
  • Pentru participarea la un studiu / sondaj
  • Pentru solicitarea unei recenzii
  • Pentru evaluarea experientei plasarii comenzii si/sau a personalului.
   • Tip de date: identitate, profil, contact, marketing si comunicatii.
   • Baza legala: incheierea si indeplinirea unui contract cu dumneavoastra
  • necesitatea respectarii obligatie legala
  • Interes legitim de a ne pastra inregistrarile si de a analiza modul in care clientii utilizeaza produsele / serviciile noastre.
 • Pentru a va permite sa participati la un concurs, tombola sau la finalizarea unui sondaj
  • Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing si comunicatii
  • Baza legala: incheierea si indeplinirea unui contract cu dumneavoastra,
  • Interes legitim de pastra inregistrarile si de a analiza modul in care clientii utilizeaza produsele / serviciile noastre, pentru a ne permite sa le dezvoltam si sa ne dezvoltam produsele si serviciile.
 • Pentru a va permite sa inscrie in programul de fidelizare
  • Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing si comunicatii
  • Baza legala: incheierea si indeplinirea unui contract cu dumneavoastra,
  • Interes legitim de pastra inregistrarile si de a analiza modul in care clientii utilizeaza produsele / serviciile noastre, pentru a ne permite sa le dezvoltam si sa ne dezvoltam produsele si serviciile
 • Pentru a va permite sa permite utilizarea si achizitionarea de vouchere
  • Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing si comunicatii
  • Baza legala: incheierea si indeplinirea unui contract cu dumneavoastra,
  • Interes legitim de pastra inregistrarile si de a analiza modul in care clientii utilizeaza produsele / serviciile noastre, pentru a ne permite sa le dezvoltam si sa ne dezvoltam produsele si serviciile
 • Pentru a va permite sa permite preluarea masuratorilor personale
  • Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing si comunicatii
  • Baza legala: incheierea si indeplinirea unui contract cu dumneavoastra,
  • nteres legitim de pastra inregistrarile si de a analiza modul in care clientii utilizeaza produsele / serviciile noastre, pentru a ne permite sa le dezvoltam si sa ne dezvoltam produsele si serviciile
 • Pentru a opera si a proteja afacerea noastra si site-ul nostru (inclusiv depanare-dezvoltare, analiza de date, intretinerea sistemului, suport, testare, raportare si gazduire a datelor).
  • Tip de date: identitate, contact, date tehnice
  • Baza legala: Interes legitim de afaceri, furnizarea de servicii de administrare si IT, securitatea retelelor, pentru a preveni frauda si in contextul unei reorganizari de afaceri sau al unui exercitiu de restructurare a grupului.
  • Necesar pentru a se conforma unei legi obligatie.
 • Pentru a va oferi continut si publicitate relevanta si pentru a masura si intelege eficienta publicitatii noastre
  • Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing si comunicatii, tehnic
  • Baza legala: Necesara pentru interesele noastre legitime de a studia modul in care clientii folosesc produsele / serviciile noastre, pentru a le dezvolta, pentru a ne dezvolta afacerea si pentru a ne dezvolta strategia de marketingul.
 • Pentru a utiliza analizele de date pentru a imbunatati site-urile noastre, produsele / serviciile, marketingul si publicitatea, experienta si relatiile cu clientii
  • Tip de date: Utilizare, tehnic
  • Baza legala: Interes legitim de afaceri pentru a defini tipurile de clienti pentru produsele si serviciile noastre, pentru a mentine site-ul actualizat si relevant, pentru a dezvolta strategia noastra de afaceri si de marketing.
 • Pentru a va face sugestii si recomandari cu privire la bunurile sau serviciile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastra
  • Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, tehnic.
  • Baza legala: Interes legitim de afaceri, pentru a ne dezvolta si dezvolta afacerea.

KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale, destinate executarii serviciilor catre clienti, emiterii facturilor fiscale, colectarea eventualelor creantelor legate de acestea precum si rezolvarii solicitaritor dumneavoastra in legatura cu activitatea desfasurata de KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL

Datele dumneavoastra sunt necesare executarii serviciilor, emiterii facturilor de servicii, colectarea creantelor legate de acestea precum si rezolvarii solicitarilor dumneavoastra in legatura cu activitatea desfasurata de KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL.

Conform legislatiei in vigoare aveti dreptul de oponenta si puteti refuza neconditionat procesarea datelor, dar totodata va punem in vedere faptul ca refuzul dumneavoastra poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor / produselor sau optiunilor selectate / comandate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de care KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

 • angajatii responsabili de siteul web pe care ati efectuat transmiterea datelor dumneavoastra prin completarea de formulare, realizarea contului de client, plasarea comenzii sau a solicitarii de retur;
 • angajatii responsabili de procesarea comenzilor si solicitarilor plasate;
 • tertilor si/sau angajatii responsabili de realizarea serviciilor de marketing direct, publicitate sau de relatii cu clientii;
 • tertilor responsabili de procesarea cardurilor de credit pentru plata comenzilor cu cardul;
 • departamentelor interne de procesare a comenzilor, evaluare a comportamentului clietului, monitorizarii siteului web, pentru realizarea de profiluri, statistici si analize;
 • transportatorilor pentru efectuarea corespondentei, a comunicarilor si livrarea comenzilor solicitate;
 • tertilor implicati in indeplinirea scopului vizat pentru persoanelor vizate.

Conform legislatiei in vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a va opune procesarii datelor, dreptul de retragere a consimtamantul sau a datelor (de a fi uitat), de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Alte scopuri pentru procesarea datelor

De asemenea, procesam datele personale pe care le furnizati in mod voluntar, de ex. atunci cand faceti o ancheta sau o programare online sau cand comandati materiale informative sau buletine de stiri. Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 (1) lit. b) GDPR. Datele prelucrate de noi in acest context includ datele clientilor, angajatilor si furnizorilor in masura necesara pentru scopurile specificate in cadrul acestei declaratii de confidentialitate a datelor.

In masura in care va procesam datele asa cum au fost descrise mai sus, in scopul acceptarii si prelucrarii comenzii dumneavoastra de ancheta, numire sau (newsletter), sunteti obligat contractual sa ne puneti la dispozitie aceste date. Nu putem procesa solicitarea dumneavoastra fara date.

In cazul in care v-ati dat acordul dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi articolul 6 (1) litera a GDPR), va puteti retrage consimtamantul in orice moment. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea procesarii bazate pe consimtamant pana la momentul retragerii consimtamantului.

Modificarea scopului procesarii datelor

Vom folosi datele dumneavoastra personale numai in scopurile pentru care le-am colectat, cu exceptia cazului in care consideram in mod rezonabil ca trebuie sa le folosim intr-un alt scop si ca acest scop este compatibil cu scopul original.

Daca trebuie sa folosim datele dumneavoastra personale pentru un scop care nu are legatura cu scopul pentru care am colectat datele, va vom notifica si vom explica temeiul legal al procesarii.

 Putem prelua datele dumneavoastra personale fara cunostintele sau consimtamantul dumneavoastra doar atunci cand acest lucru este strict necesar sau permis de lege.

Accesul la informatia colectata, dezvaluirea datelor

Prin exceptie de la cazurile expuse,KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL nu va dezvalui nici un fel de informatie identificabila personal despre utilizatorii sai catre terte parti fara a primi mai intai consimtamantul expres al utilizatorilor in aceasta privinta.

In acelasi timp insa, KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL  poate dezvalui informatii cu caracter personal atunci cand legea prevede expres acest lucru sau cand acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor si intereselor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL.

In concluzie, atunci cand accesati siteurile KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL si sunteti rugat sa ne dezvaluiti informatii despre dumneavoastra, veti dezvalui aceste informatii doar siteurilor KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL, cu exceptia cazului cand serviciul sau informatia respectiva este oferita in parteneriat cu un alt site sau serviciu.

De fiecare data insa cand un astfel de serviciu este furnizat in parteneriat cu un alt site, veti fi informat asupra acestui lucru. In ideea de a va furniza servicii la standarde cat mai inalte, este necesara partajarea informatiilor dumneavoastra personale cu siteul sau serviciul copartener. Daca nu doriti ca aceste date ale dumneavoastra sa fie partajate, puteti proceda in consecinta prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui serviciu specific.

Daca alegeti insa sa acceptati partajarea datelor, trebuie sa intelegeti ca funizorii serviciului in parteneriat pot avea practici separate de confidentialitate si de colectare a datelor. KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL nu are nici un fel de control si nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implica folosirea acestor practici independente de confidentialitate.

KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL poate dezvalui datele cu caracter personal angajatilor proprii in conformitate cu atributiile specifice functiei lor si cu regulamantul intern si numai pentru scopul in care au fost comunicate, imputernicitilorKNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL, partenerilor comerciali ai KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL(furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, curieri, furnizori gazduire site, procesatori plati online), dar numai dupa asigurararea respectarii de catre acestia a confidentialitatii acestora si legislatiei in vigoare. Exceptie de la regula mentionta anterior este in  situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea datelor  este solicitata de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului

Retragerea consimtamantului

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a-si retrage consimtamantul in privinta prelucrarii datelor sale personale in orice moment.

Daca persoana vizata doreste sa-si exercite dreptul de retragere a consimtamantului, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze orice angajat al KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL.

Transferul datelor catre terti

In general, va transferam datele doar in interiorul companiei noastre, KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL  si catre partenerii / tertii implicati in procesarea / livrarea comenzilor plasate/returnare, pentru a rezolva cererile de oferta, solicitarile pentru anumite servicii solicitate, sau catre companiile care se ocupa cu marketingul direct si realtia cu clientii (asistenta online, sms, email, telefon) – daca ati optat pentru aceste servicii.

In acest context, uneori folosim furnizori de servicii (localizati in Romania si Italia) care prelucreaza date in numele nostru (de exemplu, proiectarea si dezvoltarea de software / platformei siteului web sau pentru a sprijini procesarea cererilor clientilor, servicii de marketing si call center, servicii de realtii cu clientii – asistenta online si callcenter, servicii de transmitere de newsletter, oferte, noutati, etc).

In aceste cazuri, informatiile sunt transferate tertilor pentru a permite prelucrarea ulterioara. Furnizorii externi de servicii sunt selectati cu atentie si auditati la intervale regulate pentru a asigura protectia vietii private si respectarea prevederilor Regulamentului EU 2016/679 – GDPR.

Acesti furnizori de servicii / procesatori sunt obligati prin instructiuni. In acest sens, acestea sunt supuse cerintelor noastre, care includ prelucrarea datelor dumneavoastra exclusiv in conformitate cu instructiunile noastre si in conformitate cu Legea privind protectia datelor aplicabila. In special, acestia sunt obligati contractual sa va trateze datele cu confidentialitate stricta si nu au voie sa proceseze date in alte scopuri decat cele convenite.

Transferul datelor catre procesatorul conform art. 28(1) GDPR.

KNOW HOW GIUMA CORPORATE SRL va respecta informatiile confidentiale pe care le furnizati si va asigura de faptul ca nu va vinde, nu va cesiona, nu va inchiria si nu va face barter cu listele de e-mailing sau datele personale ale dumneavoastra.

In afara de precizarile de mai sus, va anuntam ca daca va fi necesar, vom transfera datele dumneavoastra personale autoritatilor de urmarire penala si, daca este cazul, partilor terte vatamate, fara consimtamantul dumneavoastra explicit, atunci cand acest lucru este necesar pentru clarificarea utilizarii ilegale a serviciilor noastre sau pentru urmarirea penala. Cu toate acestea, un astfel de transfer va avea loc numai daca exista dovezi concrete de comportament ilegal sau de utilizare necorespunzatoare. Transferul datelor dumneavoastra poate avea loc, de asemenea, in cazul in care acest lucru contribuie la respectarea conditiilor de utilizare sau a altor acorduri. De asemenea, suntem obligati legal sa furnizam informatii la anumite organisme publice, la cerere. Acestea cuprind autoritatile de urmarire penala, autoritatile care pun in judecata infractiunile care se sanctioneaza cu amenda si autoritatile financiare.

Transferul acestor date se bazeaza pe interesul nostru legitim in combaterea utilizarii abuzive, urmarirea penala a actelor criminale si asigurarea, afirmarea si executarea revendicarilor, cu exceptia cazului in care interesele noastre sunt suprasolicitate de drepturile si interesele dumneavoastra in protectia datelor dumneavoastra personale. 6 (1) lit. f GDPR.

titlu

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Managing contacts and sending messages, Contacting the User and Platform and hosting services.

titlu

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Managing contacts and sending messages, Contacting the User and Platform and hosting services.

titlu

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Managing contacts and sending messages, Contacting the User and Platform and hosting services.

titlu

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Managing contacts and sending messages, Contacting the User and Platform and hosting services.

titlu

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Managing contacts and sending messages, Contacting the User and Platform and hosting services.

titlu

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Managing contacts and sending messages, Contacting the User and Platform and hosting services.

titlu

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Managing contacts and sending messages, Contacting the User and Platform and hosting services.

titlu

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Managing contacts and sending messages, Contacting the User and Platform and hosting services.

Open chat
Powered by